EduBlog Jaimy: Liefde is………

 

Post liefde is 2

 

Misschien hoop je vandaag verrast te worden met vreselijke romantische cadeaus of liefdesbetuigingen. Of ga je eindelijk op date met de liefde van je leven en zit je HE-LE-MAAL niet met je hoofd bij onderwijs. Toch denk ik vandaag ook aan momenten en gebeurtenissen die, wanneer je eraan terugdenkt, je eraan herinneren waarom je ooit verliefd bent geworden op de leerlingen, de school en het lesgeven. Valentijnsdag en onderwijs hebben eigenlijk veel gemeen. Ze gaan allebei over liefde. Liefde is…..onderwijs. Happy Valentine’s Day!

cijfer1-roze

Boos

Bas is boos en mag bij mij afkoelen. We lopen door de gang. Ik hou de deur voor hem open. Hij loopt zonder iets te zeggen met een gezicht dat op onweer staat door de deuropening. Ik zeg: “Dankjewel juf Jaimy, allerliefste juf van de hele wereld.” Hij glimlacht. “Wat zei u nou?” Ik herhaal: “Dankjewel juf Jaimy, allerliefste juf van de hele wereld.” Hij lacht een klein beetje en heel zacht hoor ik hem zeggen:  “Dankjewel juf Jaimy, allerliefste juf van de hele wereld.”

 

cijfer2-roze

Muziekles

Heel lang geleden, gaf ik muziekles aan een groep leerlingen met ADHD. Ik zal niet te veel in detail treden, maar het was zeg maar geen voorbeeldles. Ze stuiterden alle kanten op en zo goed en zo kwaad als ik kon, probeerde ik er wat van te maken. Net toen ik dacht dat ik er beter mee kon stoppen omdat het echt een kansloze actie was, zei Danny (met ADHD plus): “Kom op jongens, de juf doet hartstikke haar best! Laten we nou even goed mee doen!”

 

Post liefde is 3

 

cijfer3-roze

Sofie

Sofie kreeg ik als kleuter in mijn klas. Sofie had PDD-NOS en kwam van een reguliere basisschool. Twaalf jaar later kom ik de moeder van Sofie tegen. Ze vertelt dat Sofie zich schaamt voor de periode bij ons op school. De dingen die ze deed. Ik vraag haar moeder om Sofie op haar hart te drukken dat ze zich niet hoeft te schamen. Dat ik me Sofie herinner als een heerlijke, pittige en vrolijke dame, die heel veel fantasie had en hield van zingen en dansen. Waarop moeder zegt: “Ik denk dat ze zich destijds geen betere juf had kunnen wensen.”

 

cijfer4-roze

Geduldig en ervaren

Hij is nieuw in de klas. Komt uit het reguliere onderwijs. Moest naar een cluster 4 school. Hij komt in groep 4 bij een geduldige en ervaren juf. Elke dag leest hij stripjes, tekent wat, maar werkt niet. De juf vindt het goed. Ze weet wat ze doet. Ze eist weinig. Alleen dat hij aan zijn tafel zit. En dat doet hij. De dagen gaan voorbij, de lessen gaan door. Stripjes zijn niet aan te slepen. Tot dat moment. Tijdens een rekenles. Er gaat een vinger omhoog en dan de vraag: “Juf, mag ik meedoen?”

 

Post liefde is 1

Credits pictures: Shannon Cherryl

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *