LeerKracht Intern begeleider, Nanda van Dijk

Begin december was ik, samen met Shannon, op visite bij Nanda van Dijk in Hellevoetsluis op de 1ste Openbare Montessorischool. Hier spraken we onder andere over het intern begeleider zijn op een Montessorischool, Passend Onderwijs, Montessori onderwijs in de 21ste eeuw en haar fashionfetish!

 Nanda 1

 

Ambitie

Hoe is het om intern begeleider te zijn op de 1ste Openbare Montessorischool in Hellevoetsluis?

Nanda: “Heel afwisselend, maar dat is erg leuk. Aan de ene kant coach ik leerkrachten en begeleid ze als ze vragen hebben. Aan de andere kant heb ik regelmatig gesprekken met kinderen en zit met ouders en andere externen om de tafel. Ieder kind heeft specifieke onderwijsbehoeften. De leerkrachten zijn goed in staat om in te spelen op deze onderwijsbehoeften. In sommige gevallen zijn die onderwijsbehoeften niet direct helemaal duidelijk. Het is dan een mooie uitdaging om in zo’n geval te zoeken naar kansen en mogelijkheden om een kind tot leren te laten komen. Op dit moment sta ik een dag in de week voor de klas. Dit is een middenbouw groep (leerjaar 3, 4 en 5). Ik merk dat het goed en zinvol is om nog wekelijks in de groep bezig te zijn. Hierdoor weet ik toch hoe sommige dingen wel of niet in de praktijk werken omdat ik het zelf ervaar. Dus een mooie combinatie. Pittig, maar leuk!”

 

Op welke manier geven jullie Passend Onderwijs op school?

Nanda: “Wij noemen het niet Passend Onderwijs, maar onderwijs dat past bij elk kind. Wij hebben best wel wat kinderen op school die andere zorg nodig hebben. Deze extra zorg proberen we goed met elkaar af te stemmen door te bespreken wat de kinderen precies nodig hebben en voor welke periode. Het belangrijkste daarbij is om een positieve sfeer in de groep te creëren waarin alle kinderen zich veilig voelen.

Montessori onderwijs is individueel onderwijs. Dit betekent niet dat er nooit groepslesjes gegeven worden maar wel dat het kind invloed heeft op wat het op dat moment gaat leren. Kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen op deze manier hun talenten ontwikkelen. De leerkracht begeleidt dit proces. Kinderen hebben vrijheid binnen een bepaalde gebondenheid. Door deze manier van onderwijs kunnen wij (ik heb ook op regulier gewerkt dus ik kan het goed vergelijken) net iets meer en makkelijker maatwerk bieden. Omdat kinderen in een groep zitten met kinderen van verschillende leerjaren leren kinderen van en met elkaar. Ook is de rol van het kind binnen de groep steeds een andere. Op het moment dat je tot de jongste van de groep behoort kun je veel leren van de kinderen die ouder zijn en op het moment dat je tot de oudste kinderen van de groep behoort kun je een voorbeeldfunctie hebben voor jongere kinderen. Voor kinderen is het belangrijk om deze verschillende rollen te ervaren. De school is toch een soort mini samenleving. Doordat verschillende leerjaren in een klas zitten en iedereen zijn eigen leerplan heeft valt het veel minder op dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben dan hun klasgenootjes. Ook zijn de kinderen eraan gewend dat elk kind met een eigen werkje bezig is. Daardoor sluit het Montessorionderwijs naadloos aan bij Passend Onderwijs. Wij kunnen het idee van ‘passend voor ieder kind’ in veel gevallen regelen. Toch moeten wij ook weleens nee zeggen omdat je ook rekening moet houden met de balans in de groep en we altijd kijken naar de kinderen en de leerkracht.”

 

Nanda 2

 

Je geeft aan dat Passend Onderwijs makkelijker is binnen het Montessori onderwijs dan in het reguliere onderwijs. Je geeft als verschil aan de individuele lesjes. Zijn er nog meer verschillen?

Nanda: “Sowieso denk ik dat de leerkrachten in het Montessori onderwijs er al aan gewend zijn, dat ze heel veel kinderen op verschillende niveaus moeten bedienen. Binnen het reguliere onderwijs valt het meer op wanneer een leerling een aparte leerlijn heeft en daardoor ook instructie apart van de groep krijgt. Leerkrachten in het Montessori onderwijs schakelen hier makkelijker in. De manier van onderwijs geven dwingt hen hier ook toe. Leerkrachten kennen de leerlijnen goed zodat ze kinderen kunnen begeleiden om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.

Bij Passend Onderwijs denken we vaak aan kinderen die achterlopen op de leerstof maar vandaag de dag hebben we ook regelmatig te maken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook bij deze kinderen is het belangrijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Een leuke uitdaging!

Bij ons op school is het heel gewoon dat kinderen op bezoek gaan in een andere klas en daar les krijgen. Kleuters die al kunnen lezen willen graag een lesje meedoen in de middenbouw. Soms zijn ze wat verlegen en leren ze alleen door te kijken naar andere kinderen. De andere keer krijgen ze een lesje van een ander kind en gaan vol trots weer terug naar hun eigen klas.

We krijgen regelmatig aanvragen vanuit andere scholen voor het plaatsen van leerlingen waarbij de school handelingsverlegen is met betrekking tot de aanpak die die leerling nodig heeft. Zoals ik eerder al zei: bij elke aanvraag kijken we naar de balans in de groep waar een kind moet instromen. Kinderen moeten zich veilig voelen. Pas dan kunnen ze tot leren komen. Tot nu toe gaat dat goed. We hebben dus best wel wat tussentijdse instroom.”

 

Merk je dat je nu meer aanmeldingen krijgt voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften?

Nanda: “De Montessorischool groeit op dit moment. Toen ik hier drie jaar geleden kwam werken hadden we zes groepen en dat zijn er sinds dit schooljaar zeven. Met deze ontwikkeling ben ik ontzettend blij.

Naast de instroom van kleuters in groep 1 hebben we ook regelmatig te maken met zij-instroom. Dit kan zijn door een verhuizing maar ook door een aanvraag van het samenwerkingsverband Kindkracht omdat een andere school handelingsverlegen is. Die aanvragen bekijken we steeds individueel en hierbij vragen we ons per aanvraag af wat we wel en niet kunnen. Ook naar ouders toe zijn we hierin heel open en eerlijk.”

 

Nanda 3

credits pictures: Shannon Cherry

 

Wat zou Maria Montessori vinden van het onderwijs in de 21e eeuw, waar bijvoorbeeld Ipads in de klas gebruikt worden?

Nanda: “Ik denk dat zij het waardeert dat we met zijn allen kritisch blijven op het onderwijs dat we geven. Maria was zelf in haar tijd een voorloper met hoe zij naar onderwijs keek en de manier waarop zij de kennis van wetenschappelijke onderzoeken betrok bij haar theorieën. Ik denk dat ze het alleen maar waardeert dat wij ook goed kijken naar wat we kunnen inpassen in ons onderwijs van nu. Wij staan achter de materialen die zij heeft ontwikkeld, maar ik vind wel dat wij ons constant moeten blijven afvragen wat de kinderen van nu nodig hebben om zich straks goed staande te houden in de maatschappij. Wij hebben daarom gewoon Ipads op school. We werken er niet de hele dag mee, we zijn geen Steve JobsSchool, maar ze worden wel ingezet. De basis voor het Montessori onderwijs is natuurlijk gelegd door Maria, maar ik denk niet dat Maria het goed zou vinden als Montessorionderwijs niet verder ontwikkeld. Maria keek kritisch en vernieuwend naar het onderwijs in haar tijd en vraagt dit ook van de leerkrachten van nu. Ik denk dat de mensen die voor Montessori onderwijs hebben gekozen, ook heel bewust hebben gekozen om niet per se de methode te volgen maar goed nadenken over wat de SLO doelen zijn, maar daarnaast nadenken over waar ze de kinderen eind groep 8 willen afleveren en wat ze daar allemaal voor nodig hebben. Dit gaat over veel meer dan taal en rekenen. Dat is ook wel wat ik stimuleer bij leerkrachten. Leerkrachten op deze school denken hier kritisch over na.”

 

Nanda 4

 

Stijl

Wat is jouw fashionfetish?

Nanda: “Ik moest heel hard lachen om deze vraag. Ja, mijn fashionfetish zijn All Stars. Ik heb ze nu dus ook aan. Het maakt niet uit wat voor weer het is, ik heb ze bijna altijd aan! Mijn vriendin probeert me er altijd vanaf te krijgen als we gaan shoppen, maar ik ben er niet vanaf te krijgen. Ze zijn altijd goed. Ik vind het bijvoorbeeld best leuk om soms iets netter naar school te gaan. Maar door een All Star eronder kan het juist weer heel goed op school. (Hard lachend) Mijn kinderen hebben ze ook. Ze zijn nog jong, ze moeten wel, ik koop ze gewoon.”

 

Wat vinden we juist niet in jouw kledingkast?

Nanda: “Hele felgekleurde dingen. Daar hou ik helemaal niet van. En dat zie je bij mijn kinderen ook terug…..Ik probeer voor hen wel meer kleur te kopen, maar ik hou het ook voor hen, rustig. Geen felle uitgesproken knalkleuren of zo.”

 

Wat draag je als je naar je werk gaat?

Nanda: “ Ik hou wel van classy, een beetje netjes, maar dan wel door die All Stars met een twist. Ik ga niet naar kantoor, maar naar een basisschool. Ik heb wel een kantoor, maar er lopen vaak genoeg kinderen in en uit om iets te laten zien of iets te vertellen. Dan wil ik niet de mevrouw op de hoge hakken zijn die achter de computer zit of in de klas komt kijken. Een nettere stijl dus, maar met een twist, daar voel ik me het prettigst bij.”

 

Nanda 5

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *